Fathimah binti Al-Khaththab R.ha

Fathimah binti Al-Khaththab R.ha

Beliau adalah Fathimah binti al-Khaththab bin Naufal bin Abdul `Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qarath bin Adi bin Ka’ab. Beliau t...

0 Comments
Kemuliaan Aisyah R.Ha

Kemuliaan Aisyah R.Ha

Beliau adalah  Ummul Mukminin  Ummu Abdillah  Aisyah  binti Abu Bakr, Shiddiqah binti Shiddiqul Akbar, istri tercinta Rasulullah  sha...

0 Comments
Khadijah R.Ha

Khadijah R.Ha

Khadijah binti Khuwailid  merupakan isteri pertama  Nabi Muhammad . Beliau adalah Ummul Mukminin istri  Rasulullah  yang perta...

0 Comments
Fathimah R.ha dan Gilingan Gandum

Fathimah R.ha dan Gilingan Gandum

Suatu hari masuklah Rasulullah SAW menemui anandanya Fathimah az-zahra rha. Didapatinya anandanya sedang menggiling syair (sejenis padi-p...

0 Comments